• Pojasnjujemo

    Namesto neodgovorjenih vprašanj, napačnih predstav, dezinformacij in strahov ponujamo odgovore, razlage in zanimivosti.


Kakšen problem predstavljajo radioaktivni odpadki?

Za ravnanje z radioaktivnimi odpadki v Sloveniji je pristojna Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO). Ko smo se prvič srečali z njimi, so nam rekli: »Mi pridemo, odpeljemo in pospravimo.« Seveda so nas zanimale podrobnosti, a tudi omenjen kratek opis nakazuje, da je ravnanje z radioaktivnimi odpadki jasno definirano in urejeno. Kako? Poglejmo.

Ločimo 3 vrste radioaktivnih odpadkov, ki jih je treba skladiščiti in odlagati: Nizko- in srednje radioaktivni odpadki (NSRAO). To so predmeti, orodja in oblačila, ki so onesnaženi z radioaktivnimi snovmi, ali pa odslužene naprave, ki vsebujejo vire sevanja. Visokoradioaktivni odpadki (VRAO) Ti nastanejo v jedrski elektrarni. Nekateri sem prištevajo tudi izrabljeno gorivo, vendar danes po...

Izrabljeno jedrsko gorivo je državna strateška zaloga

O izrabljenem gorivu, ki pride iz jedrskega reaktorja, se pogosto govori kot o visoko radioaktivnem odpadku. Pokazali vam bomo, zakaj je tako razumevanje zastarelo in zakaj ima jedrska ener...

Vse, kar je treba vedeti o radioaktivnem jodu in jodovih tabletah

V primeru jedrske nesreče se med drugimi elementi v zrak lahko sprosti tudi radioaktivni jod. Ob vdihavanju se nalaga v žlezi ščitnici in jo uničuje ter povzroča raka in druge bolezni te žl...

Jedrske elektrarne in podnebne spremembe

Jedrska elektrarna potrebuje vodo za hlajenje kondenzatorja. Ob tem mora upoštevati še okoljevarstvene omejitve. Kako na delovanje elektrarne vpliva suša? Kaj čaka jedrske elektrarne ob vse...

Jedrske nesreče - od vzrokov do posledic (1. del)

Pogost argument za nasprotovanje jedrski energiji je strah pred jedrskimi nesrečami. Večkrat se jih imenuje tudi jedrske katastrofe, kar seveda v javnosti vzbudi še večji strah in še bolj g...

Jedrska nesreča v elektrarni Otok treh milj (2. del)

Tretja največja jedrska nesreča na svetu je imela velik vpliv predvsem v Združenih državah Amerike. Da bi ta vpliv razumeli, je treba poznati celotno dogajanje. Kljub temu, da nesreča ni im...

Jedrska nesreča v Fukušimi (3. del)

V 1. delu, Jedrske nesreče - od vzrokov do posledic (1. del), obsežnega članka smo pojasnili, s kakšno natančnostjo in previdnostjo stroka obravnava jedrske nesreče. V 2. delu, Jedrska nesr...

Jedrska nesreča v Černobilu (4. del)

Černobilska nesreča je najhujša nesreča v zgodovini jedrske energije. Je edina nesreča v zgodovini komercialne jedrske energije, kjer je prišlo do smrti zaradi sevanja. Kaj se je dogajalo? ...

© Vse pravice pridržane | jedrska.si | Uredniška politika | Politika zasebnosti